Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γαστριμαργιών θηλυκό