Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

γαλαζοπράσινους