Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

γαλαζοπράσινε