Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάτους αρσενικό