Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βρόχου αρσενικό

  1. βρόχος, στη γενική του ενικού