Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βρομούσας

  1. βρομούσα, στη γενική του ενικού