Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βραχυγραφίας

  1. βραχυγραφία, στη γενική του ενικού