Δείτε επίσης: βράχεα

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία