Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βράχου αρσενικό

  1. βράχος, στη γενική του ενικού