Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βράχο αρσενικό

  1. βράχος, στην αιτιατική του ενικού