Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

βιομηχάνων αρσενικό ή θηλυκό