Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βιομηχάνους αρσενικό ή θηλυκό