Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βδέλλας

  1. βδέλλα, στη γενική του ενικού