Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βαρύδουπος < (κληρονομημένο) ελληνιστική κοινή βαρύδουπος

  Επίθετο επεξεργασία

βαρύδουπος

  Πηγές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

→ λείπει η κλίση

  Ετυμολογία επεξεργασία

βαρύδουπος < βαρύγδουπος με αποβολή του <γ> • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Επίθετο επεξεργασία

βαρύδουπος, -η, -ον

  Πηγές επεξεργασία