Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βαρυφαίνεται < βαρυ- + φαίνεται

  Ρήμα επεξεργασία

βαρυφαίνεται

Συνώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία