Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βαριάς θηλυκό

  1. βαριά, στη γενική του ενικού