Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βανδαλισμό