Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «βαθμός ιεροσύνης».
Αναθεώρηση : ανακριβής ορισμός.

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βαθμός ιεροσύνης < → δείτε τις λέξεις βαθμός και ιεροσύνη

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

βαθμός ιεροσύνης αρσενικό ('καθαρεύουσα: βαθμός ἱερωσύνης)

  Μεταφράσεις επεξεργασία