Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «βαθμός ελευθερίας».
Αναθεώρηση : λάθος ή τουλάχιστον προβληματικός ορισμός και ετυμολογία.

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βαθμός ελευθερίας: < → δείτε τις λέξεις βαθμός και ελευθερία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

βαθμός ελευθερίας αρσενικό

  • (στατιστική): αριθμός απεριόριστων μεταβλητών σε κατανομή συχνοτήτων, με διεθνές σύμβολο df.

Σημειώσεις επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία