Δείτε επίσης: βατών, βατῶν

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βάτων αρσενικό ή θηλυκό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βάτων ουδέτερο