Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βάρδου αρσενικό

  1. βάρδος, στη γενική του ενικού