Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βάρδιας

  1. βάρδια, στη γενική του ενικού