Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος 1Επεξεργασία

βάλεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος βάζω
  2. θα βάλεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος βάζω

  Ρηματικός τύπος 2Επεξεργασία

βάλεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος βάλλω
  2. θα βάλεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος βάλλω