Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αυτεπιγνώσεως θηλυκό