Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αυτεπίγνωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία