Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αστρονόμε αρσενικό ή θηλυκό