Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αστρολογιών θηλυκό