Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αρθρογράφου αρσενικό ή θηλυκό

  1. αρθρογράφος, στη γενική του ενικού