Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αργοξύπνητοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία