Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αργιών θηλυκό