Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αποχαρακτηρισμοί αρσενικό