Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απομάκρυνσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία