Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απολύσεως θηλυκό