Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αποθήκης θηλυκό

  1. αποθήκη, στη γενική του ενικού