Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

αποθήκης θηλυκό

  1. αποθήκη, στη γενική του ενικού