Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

απαρχαιωμένους