Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απαίσιου

  1. απαίσιος, στη γενική του ενικού
  2. απαίσιο, στη γενική του ενικού