αξιώματος

Ελληνικά (el) Edit

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούEdit

αξιώματος ουδέτερο