Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ανυψώνομαι

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία