Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

αντιμετάθεσης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία