Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανταπόδοσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία