Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αντάμειψης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία