Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανεξάρτητου

  1. ανεξάρτητος, στη γενική του ενικού
  2. ανεξάρτητο, στη γενική του ενικού