Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ανδροφέρνω < ανδρο- + -φέρνω

  Ρήμα επεξεργασία

ανδροφέρνω

  Μεταφράσεις επεξεργασία