Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναπαύσεως θηλυκό