Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμαζονικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία