Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αλήθειας θηλυκό

  1. αλήθεια, στη γενική του ενικού