Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ακυρώσεως θηλυκό

  1. ακύρωση, στη γενική του ενικού