Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αιμοδοσίας

  1. αιμοδοσία, στη γενική του ενικού