Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αιμοβόρικοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία