Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

αθώωσης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία